Odstop od pogodbe, vračila in reklamacije 

  

 1. Odstop od pogodbe

 

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe.

Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Signal trgovsko podjetje d.o.o., Zbilje 4H, 1215 Medvode o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti).

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

 

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, razen stroškov dostave kar krije kupec sam.

Tako denarno povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Potrošnik blago vrne ali izroči nam ali našemu izbranemu prevozniku brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Vračilo je pravočasno, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.

Stroške vračila blaga krije kupec sam.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Potrošniku se vrne le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne potrošniku kot darilni bon, vplačani znesek pa se vrne potrošniku. V izjemnih primerih, ko artikli niso vrnjeni v skladu ZVPot, lahko potrošniku ponudimo odkup artikla z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določimo ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi potrošnika po elektronski pošti. Potrošnik omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega artikla enake ali višje vrednosti.

 Odstop od pogodbe ni mogoč za blago:

  • za blago ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
  • za blago, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
  • za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
  • za opravljeno storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
  • zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
  • blago, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti.

 

  2. Vračilo 

 

Vaš izdelek lahko vrnete v roku 14 dni od dneva nakupa. Vrnjeni izdelek mora biti zapakiran v originalni embalaži, nepoškodovan, neuporabljen in z originalnim računom ter izpolnjenim obrazcem za vračilo.   

V roku 10 delovnih dni od prejetega izdelka in  izpolnjenega obrazca vam vrnemo vašo kupnino na želeni TRR.

Stroške vračila krije kupec.  

Paket naslovite na: Signal trgovsko podjetje d.o.o., Dupleška cesta 239, 2000 Maribor ali pa ga prinesete v našo trgovino na istem naslovu oz. v Zbilje 4H, 1215 Medvode

Paketi, ki ne bodo imeli plačane poštnine za vračilo blaga ne bodo sprejeti s strani podjetja Signal trgovsko podjetje d.o.o.

Za vse informacije smo vam na voljo na tel. številki: +38613615145 ali +38624618162.

 

Obrazec za vračilo novega izdelka

 

 

3. Reklamacije

 

Naročeno blago zapusti naše skladišče v brezhibnem stanju.

Če pri dostavi paketa opazite kakršnekoli poškodbe, vas prosimo, da to informacijo posredujete dostavljavcu paketa. Šele po pogovoru z dostavljavcem sprejmite paket.

Prosimo vas, da paket odprete previdno in ohranite notranjost v prvotnem stanju.  Pozorno preglejte naročilo in se prepričajte, da ni utrpel nobenih poškodb. Če med pregledom naročila opazite poškodovani artikel, vas prosimo, da nemudoma kontaktirate našo trgovino Clair na Zbiljah: +38613615145 ali trgovino v Mariboru: +38624618162.

Izpolnite  spodnji reklamacijski obrazec  in dostavite poškodovani izdelek ali izdelek z napako v našo trgovino ali pošljite na naslov:

Signal trgovsko podjetje d.o.o., Zbilje 4H, 1215 Medvode  (oziroma Maribor; Dupleška cesta 239, 2000 Maribor)

 

V celoti izpolnite spodnji reklamacijski obrazec in ga priložite izdelku, ki ga želite reklamirati.

Reklamacija bo avtomatično zavrnjena, če:

    • predložite reklamirani izdelek brez izdanega računa ali reklamacijskega obrazca;
    • izdelka ne reklamirate takoj, ko ugotovite poškodbe ali napake izdelka in ga uporabljate še naprej;

 

Stroške  vračila reklamiranega izdelka krije podjetje Signal d.o.o.

Prosimo vas, da posnamete fotografije poškodovanih artiklov in zunanjih poškodb paketa ter nam jih posredujete skupaj z reklamacijskim obrazcem. V primeru poškodovanega paketa vas prosimo, da shranite vse, kar je le ta vseboval. S težavo se bomo spoprijeli takoj ko bomo o njej obveščeni in vam ponudili rešitev. Če ste poškodbe paketa opazili šele po prevzemu, vas prosimo, da takoj kontaktirate našo trgovino Clair na Zbiljah: +38613615145 ali v Mariboru: +38624618162.

 

Obrazec za reklamacijo
 
Pregled izdelka

Izdelek bo nato ustrezno, strokovno pregledan, saj se velikokrat zgodi, da do poškodbe izdelka pride zaradi malomarnosti ali mehanske napake pri gibanju in uporabi kupca. Odgovor na prejeti reklamacijski obrazec vam bomo podali v roku 8 dni.

Sprejeta ali zavrnjena reklamacija

Ali je reklamacija sprejeta ali zavrnjena pa vam bomo sporočili najkasneje v roku 30 dni od prejetja reklamacijskega zahtevka.