Lonžirni biči (10)

Lonže (14)

Lonžirni pasovi (16)

Lonžirne uzde in pomožne vajeti (24)